Komisja etyki lekarskiej

Przewodniczący:

Grzegorz Kade

Członkowie:

Eugeniusz Dziuk