Okręgowa Komisja Wyborcza WIL

Przewodniczący Komisji:

Roman Theus

Członkowie:

Magdalena Biernacka
Lesław Kolarz
Marzena Mokwa – Krupowies
Maciej Zakrzewski

Kontakt z komisją:

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Zadania komisji: