Okręgowa Komisja Wyborcza WIL

Przewodniczący Komisji:

Roman Theus

Członkowie:

Magdalena Biernacka
Lesław Kolarz
Marzena Mokwa – Krupowies
Maciej Zakrzewski

Kontakt z komisją:

00-909 Warszawa, ul. Koszykowa 78
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93
tel. MON: 261/845 675, 261/845 653, 261/845 5805
tel./fax MON: 261/845 580
e-mail: wojsko@hipokrates.org

Pracownik biura WIL obsługujący komisję:

Edyta Klimkiewicz, pok. 183
e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org
tel. 22 621 04 93 wew.186
fax: 22 621 04 93 wew.195

Zadania komisji: