Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rocznik 2014

 

–> Wróć do archiwum „Skalpela”


Nr 6/2014
listopad-grudzień 2014 r.


Nr 5/2014
wrzesień-październik 2014 r.


Nr 4/2014
lipiec-sierpień 2014 r.


Nr 3/2014
maj-czerwiec 2014 r.


Nr 2/2014
marzec-kwiecień 2014 r.


Nr 1/2014
styczeń-luty 2014 r.