O Redakcji

Redaktor naczelny:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
e-mail: redakcjaskalpela@gmail.com
 

Rada redakcyjna:

ppłk rez. lek. Artur Płachta
ppłk rez. dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz
płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
gen. bryg. rez. dr n. med. Stanisław Żmuda

Kolegium redakcyjne:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
płk rez. dr. n. med. Stefan Antosiewicz
ppłk dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz
płk rez. dr n. med. Kazimierz Janicki
dr n. med. Krzysztof Kopociński

Adres Redakcji:

Redakcja biuletynu WIL „Skalpel”: redakcjaskalpela@gmail.com
Spotkanie z przedstawicielem redakcji możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
Przesyłając listy do redakcji proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”

Mapa dojazdu: