O Redakcji

Redaktor naczelny:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
e-mail: j.woszczyk@gmail.com
 

Rada redakcyjna:

ppłk rez. lek. Artur Płachta
ppłk rez. dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz
płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
mgr Renata Formicka


Sekretarz redakcji:

mgr Ewa Kapuścińska
e-mail: ewakapuscinska08@gmail.com
tel. 886 89 29 90

Kolegium redakcyjne:

mgr Ewa Kapuścińska
ppłk dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz
płk rez. dr n. med. Kazimierz Janicki
ppłk w st. spocz. lek. Konrad Maćkowiak
płk w st. spocz. lek. Janusz Wasilewski

Adres Redakcji:

Redakcja biuletynu WIL „Skalpel” mieści się w siedzibie Biura WIL.
00-909 Warszawa, ul. Koszykowa 78 (pokój 194).
Spotkanie z przedstawicielem redakcji możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
Przesyłając listy do redakcji proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”

Mapa dojazdu: