Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rodo

Kontakt w zakresie RODO:
Bożena Chmielewska rodo@wojskowa.org.pl

W dniu 25 maja 2018 r. minął termin wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 (pot. RODO). […]
Przy braku regulacji krajowych w tym zakresie, na podstawie dotychczasowych przepisów i dobrych praktyk, będąc w zgodności z zapisami RODO został opracowany zbiór pomocniczych materiałów. Załączone materiały zostały opracowane pod auspicjami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (przy współudziale innych Izb Lekarskich) i mogą być pomocne w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Stosując niniejsze wzory należy jednocześnie pamiętać, że dokumenty wynikowe powinny zostać dostosowane do Państwa potrzeb i rozmiaru działalności, a samo ich wykonanie nie zwalnia z ciągłej odpowiedzialności za przetwarzane dane osobowe.

Prosimy w pierwszej koejnosci zapoznać się ze zbiorem „Wprowadzenie do RODO i opracowania dokumentacji”