Rodo

W dniu 25 maja 2018 r. minął termin wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 (pot. RODO). […]
Przy braku regulacji krajowych w tym zakresie, na podstawie dotychczasowych przepisów i dobrych praktyk, będąc w zgodności z zapisami RODO został opracowany zbiór pomocniczych materiałów. Załączone materiały zostały opracowane pod auspicjami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (przy współudziale innych Izb Lekarskich) i mogą być pomocne w opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Stosując niniejsze wzory należy jednocześnie pamiętać, że dokumenty wynikowe powinny zostać dostosowane do Państwa potrzeb i rozmiaru działalności, a samo ich wykonanie nie zwalnia z ciągłej odpowiedzialności za przetwarzane dane osobowe.

Prosimy w pierwszej koejnosci zapoznać się ze zbiorem „Wprowadzenie do RODO i opracowania dokumentacji”