Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komisja Stomatologiczna

Przewodniczący:

Stanisław Żmuda

Członkowie:

Remigiusz Budziłło
Adam Grobelny
Sabina Jakubiec – Norton
Marzena Mokwa – Krupowies
Dariusz Myśliński
Maciej Mytych
Wojciech Radwański
Dorota Skalska
Piotr Sokół
Beata Toczewska
Jacek Woszczyk

Pracownicy biura obsługujący Komisję:
Edyta Klimkiewicz