Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Przewodniczący:

Stefan Antosiewicz

Członkowie:

Mariusz Goniewicz
Grzegorz Kade
Maria Kurzawa
Konrad Maćkowiak
Stanisław Żmuda

Pracownicy biura WIL obsługujący Komisję:
Anna Mroczek, tel. 22 34 62 572

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (CKP WIM-PIB) w Warszawie w 2024 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.) oraz przedsięwzięcia dydaktyczne planowane w tym okresie.

REGULAMIN KASZTAŁCENIA 2024

PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE 2024

Najważniejsze informacje:

Kształcenie- punkty edukacyjne

Umowa KKiDZ WIL z firmą „Bethink sp. z o. o.

Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

Informacja bieżąca KKiDZ WIL

Stała informacja KKiDZ- oferta pomocy dzieciom z chorobą nowotworową