Aktualności

107 Szpital Wojskowy z PSZOZ w Wałczu – konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych

Data publikacji: 7 grudnia 2021

Mija sto lat od powstania Izb Lekarskich! – list Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Data publikacji: 5 grudnia 2021

„Jestem lekarzem, jestem człowiekiem”

Data publikacji: 2 grudnia 2021

„VI Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne”

Data publikacji: 25 listopada 2021

DELEGACI IX KADENCJA – wyniki wyborów

Data publikacji: 24 listopada 2021

OBWIESZCZENIE OKW WIL z dnia 24.11.2021 r. o wynikach wyborów i uzyskaniu mandatu delegata na OZL WIL w Warszawie IX kadencji

Praca dla lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Data publikacji: 10 listopada 2021

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jelinka 48 
01-646 Warszawa

Tel.: 22 621 04 93

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741