Aktualności

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy „Bez zbędnych słów”

Data publikacji: 29 września 2023

Wsparcie dla lekarzy i lekarzy dentystów dot. nienależnej refundacji

Data publikacji: 25 września 2023

Kalendarz szkoleń Ośrodka Kształcenia COBIK NIL

Data publikacji: 25 września 2023

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

Data publikacji: 25 września 2023

Studia podyplomowe Prawo Medyczne II ed. 2023/2024

Data publikacji: 25 września 2023

Bezpłatne szkolenie PTS o/WARSZAWA dla lekarzy dentystów

Data publikacji: 20 września 2023

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

 tel. 22 621 04 93, fax 22 621 12 11

e-mail: sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741