Aktualności

Lista kandydatów na delegatów

Data publikacji: 12 lipca 2021

Możliwość uzyskania specjalizacji w dziedzinie alergologii. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Data publikacji: 26 czerwca 2021

Kontraktowanie 2021: Leczenie stomatologiczne

Data publikacji: 24 czerwca 2021

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPSPZOZ we Fromborku

Data publikacji: 22 czerwca 2021

Raportowanie Zdarzeń Medycznych, procesu wymiany i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – 22.06.2021 r.

Data publikacji: 17 czerwca 2021

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW od 1 do 30 czerwca 2021 r.

Data publikacji: 1 czerwca 2021

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jelinka 48 
01-646 Warszawa

Tel.: 22 621 04 93

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741