Aktualności

Apel Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej (z dnia 26.03.2020)

Data publikacji: 28 marca 2020

Rekomendacje PTO dotyczące postępowania z pacjentem okulistycznym w czasie epidemii COVID-19 (z dnia 23.03.2020)

Data publikacji: 27 marca 2020

Stanowisko Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego dotyczące COVID-19 (z dnia 26.03.2020)

Data publikacji: 27 marca 2020

Leczenie pacjenta z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Data publikacji: 27 marca 2020

Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Data publikacji: 26 marca 2020

eWUŚ już informuje o objęciu kwarantanną (z dnia 25.03.2020)

Data publikacji: 26 marca 2020

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Koszykowa 78 
00-909 Warszawa

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741