Aktualności

Komunikat wspólny Prezesa NRL i Głównego Inspektora Sanitarnego – szczepienia ochronne

Data publikacji: 24 stycznia 2020

14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wojskowych Lekarzy Dentystów – Jurata 2020

Data publikacji: 23 stycznia 2020

Stanowisko NIL dot. prof. Tomasza Grodzkiego

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne

Data publikacji: 10 stycznia 2020

Praca dla chirurgów i internistów w Kętrzynie

Data publikacji: 3 stycznia 2020

Komunikat o BDO („BDO” – Baza danych o odpadach )

Data publikacji: 23 grudnia 2019

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Koszykowa 78 
00-909 Warszawa

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741