Aktualności

Najnowsze Trendy w Stomatologii 2020

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Pilne! Potrzebna pomoc finansowa na leczenie

Data publikacji: 6 listopada 2019

Szkolenia organizowane przez NIL w ramach POWER

Data publikacji: 4 listopada 2019

Praca w 107 SzWzP SPZOZ w Wałczu

Data publikacji: 4 listopada 2019

Przypominamy! e-recepty od stycznia 2020 r.!

Data publikacji: 9 września 2019

Wydarzenia

Wojskowa Izba Lekarska

ul. Koszykowa 78 
00-909 Warszawa

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa, 
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741