Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

BIURO IZBY

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
02-625 Warszawa
ul. Jana Pawła Woronicza 15

Sekretariat
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sekretariat@wojskowa.org.pl
22 621 04 93, fax 22 621 12 11
Danuta Foltyńska

Dyrektor Biura
Edyta Klimkiewicz

tel. 22 346 25 77

Komisja ds. Rejestru Lekarzy, PWZ i Praktyk Lekarskich
Przewodniczący: Roman Theus
Obsługa interesantów: poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00

Rejestr lekarzy i pwz Anna Mroczek, tel. 22 346 25 70, komisja.rejestru@wojskowa.org.pl
Praktyki lekarskie Paulina Ciecierska, tel. 22 346 25 71, komisja.praktyk@wojskowa.org.pl

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Przewodniczący: Stefan Antosiewicz
Obsługa interesantów: poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00
Marta Młot, tel. 22 346 25 72, komisja.ksztalcenia@wojskowa.org.pl

Sąd Lekarski
Przewodniczący: Jerzy Aleksandrowicz
Obsługa interesantów przez Kancelarię:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00
tel. 22 346 25 74, kancelaria.sadu.lekarskiego@wojskowa.org.pl
Krzysztof Drewniacki

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
p.o. Beata Toczewska
Obsługa interesantów przez Biuro RZOZ:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00
Katarzyna Rutkowska, tel. 22 346 25 73, biuro.rzecznika@wojskowa.org.pl

Zespół Księgowo – Kadrowy
Obsługa interesantów: poniedziałek – czwartek: 8.00 – 15.00
Główna księgowa:
Katarzyna Kowalczyńska, tel. 22 346 25 76

Składki członkowskie, kadry i płace
Katarzyna Seroka, tel. 22 346 25 75,
skladki.czlonkowskie@wojskowa.org.pl

Komisja Bioetyczna
Przewodniczący: Grzegorz Kamiński
Obsługa interesantów: poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00
Anna Mroczek
tel. 22 346 25 70,
komisja.bioetyczna@wojskowa.org.pl

Redakcja „Skalpela”
Redaktor Naczelny: Jacek Woszczyk
redakcjaskalpela@gmail.com, skalpel@wojskowa.org.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Bożena Chmielewska
rodo@wojskowa.org.pl