BIURO IZBY

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
02-625 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 15

***

Sekretariat
poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00
sekretariat@wojskowa.org.pl
22 621 04 93, fax 22 621 12 11
Danuta Foltyńska

***

Dyrektor Biura
Edyta Klimkiewicz

tel. 22 346 25 77

***

Komisja ds. Rejestru Lekarzy, PWZ i Praktyk Lekarskich
Przewodniczący: Roman Theus

Obsługa interesantów: poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00
rejestr lekarzy i pwz Anna Mroczek, tel. 22 346 25 70, komisja.rejestru@wojskowa.org.pl
praktyki lekarskie Paulina Ciecierska, tel. 22 346 25 71, komisja.praktyk@wojskowa.org.pl

***

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Przewodniczący: Stefan Antosiewicz

Obsługa interesantów: poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00
Anna Mroczek, tel. 22 346 25 72, komisja.ksztalcenia@wojskowa.org.pl

***

Sąd Lekarski
Przewodniczący: Jerzy Aleksandrowicz

Obsługa interesantów przez Kancelarię:
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00
tel. 22 346 25 74
Bogdan Sieradzki
Krzysztof Drewniacki

***

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Mirosław Dziekiewicz

Obsługa interesantów przez Biuro RZOZ:
poniedziałek, wtorek, czwartek
8.00 – 15.00
Małgorzata Mazur, tel. 22 346 25 73

***

Zespół Budżetowo- Ekonomiczny
Obsługa interesantów: poniedziałek – czwartek
8.00 – 15.00
główna księgowa Katarzyna Kowalczyńska, tel. 22 346 25 76
składki członkowskie, kadry i płace Katarzyna Seroka, tel. 22 346 25 75, skladki.czlonkowskie@wojskowa.org.pl

***

Redakcja „Skalpela”
Redaktor Naczelny: Jacek Woszczyk

redakcjaskalpela@gmail.com, skalpel@wojskowa.org.pl