Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

2023

Nr 12/2022–1/2023

Data publikacji:

Nr 11-12/2023

Data publikacji:

Nr 9-10/2023

Data publikacji:

Nr 7-8/2023

Data publikacji:

Nr 5-6/2023

Data publikacji:

Nr 3-4/2023

Data publikacji:

Nr 2/2023

Data publikacji: