OGŁOSZENIA

W tej części strony znajdziesz ogłoszenia dotyczące ważnych dla członków naszej izby spraw, takich jak ogłoszenia: o pracy, planowanych szkoleniach i konferencjach, zjazdach absolwentów WAM; komunikaty biura WIL, RL WIL, komisji problemowych (pod wspólnym linkiem „Komunikaty WIL) oraz NIL i innych oil; apele o pomoc; sygnalizację zmian w przepisach prawnych bezpośrednio dotyczących lekarzy i inne.

I Ty możesz – jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca – przesłać swoje ogłoszenie.

Ogłoszenia wg nowych zasad publikacji ogłoszeń od dnia 01.09.2022 są płatne.

((CENNIK REKLAM))