Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Przegląd numerów

Bieżący numer – marzec/kwiecień 2024 r. (03-04/2024)


Życzymy interesującej lektury.
Redakcja „Skalpela”

 

Archiwum „Skalpela”

Wybierz rocznik „Skalpela”

Rocznik 2024
Rocznik 2023
Rocznik 2022
Rocznik 2021

Rocznik 2020

Rocznik 2019

Rocznik 2018

 

Rocznik 2017

 

Rocznik 2016

 

Rocznik 2015

Rocznik 2014

–> powrót do początku strony