Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zmiany w przepisach

Zmiany w pieczątce lekarskiej

Data publikacji:

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki

Aktualizacja Ogólnych Wytycznych dot. sterylizacji

Data publikacji:

w imieniu Wiceprezesa NRL, Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL dr. Pawła Baruchy zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag

Polski Ład dla lekarzy – niejasne plusy, oczywiste minusy.

Data publikacji:

Polski Ład - poradnik podatkowy dla lekarzy i lekarzy dentystów 2022

Pismo NRL do ministra zdrowia

Data publikacji:

e-recepty obowiązkowe od 8 stycznia

Data publikacji: