Zmiany w przepisach

Polski Ład dla lekarzy – niejasne plusy, oczywiste minusy.

Data publikacji:

Polski Ład - poradnik podatkowy dla lekarzy i lekarzy dentystów 2022

Składanie wniosków o przystąpienie do PES do 21 sierpnia

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów OIL i Prezydium NRL

Data publikacji:

Pismo NRL do ministra zdrowia

Data publikacji:

WAŻNE! Sprzeciw samorządu lekarskiego

Data publikacji:

Komunikat MZ dla lekarzy i lekarzy dentystów (szkolenie specjalizacyjne i PES)

Data publikacji:

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne

Data publikacji:

Komunikat o BDO („BDO” – Baza danych o odpadach )

Data publikacji:

e-recepty obowiązkowe od 8 stycznia

Data publikacji:

Przypominamy! e-recepty od stycznia 2020 r.!

Data publikacji: