Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Pismo NRL do ministra zdrowia

Poniżej zamieszczamy pismo wystosowane przez Naczelna Radę Lekarska do ministra zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0.