Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komisja ds. opiniowania kandydatów na stanowiska lub funkcje w służbie zdrowia

Przewodniczący:

Piotr Jamrozik

Członkowie:

Andrzej Bystrowski
Mirosław Wanago

Pracownicy biura obsługujący Komisję:
Edyta Klimkiewicz