Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komisja Budżetowa

Przewodniczący:

Piotr Dzięgielewski

Członkowie:

Kazimierz Janicki
Maciej Konarski
Piotr Sokół

Pracownicy biura obsługujący Komisję:
Katarzyna Kowalczyńska
Edyta Klimkiewicz