O Redakcji

Redaktor naczelny:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
e-mail: redakcjaskalpela@gmail.com
 

Rada redakcyjna:

ppłk rez. lek. Artur Płachta
ppłk rez. dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz
płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
gen. bryg. rez. dr n. med. Stanisław Żmuda

Kolegium redakcyjne:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
płk rez. dr. n. med. Stefan Antosiewicz
płk rez. dr n. med. Kazimierz Janicki
dr n. med. Krzysztof Kopociński
ppor. lek. Witold Bryl

Adres Redakcji:

Redakcja biuletynu WIL „Skalpel”: redakcjaskalpela@gmail.com
Spotkanie z przedstawicielem redakcji możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
Przesyłając listy do redakcji proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”

Za dostarczenie Skalpela do czytelników odpowiada Poczta Polska. Redakcja biuletynu Skalpel nie ponosi odpowiedzialności za pracę tej instytucji. Wszelkie reklamacje związane z kolportażem biuletynu należy składać do Poczty Polskiej.

Mapa dojazdu: