Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

O Redakcji

Redaktor naczelny:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
e-mail: redakcjaskalpela@gmail.com
 

Rada redakcyjna:

ppłk rez. lek. Artur Płachta
ppłk rez. dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz
ppłk rez. lek. dent. Beata Toczewska
gen. bryg. rez. dr n. med. Stanisław Żmuda

Kolegium redakcyjne:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
płk rez. dr. n. med. Stefan Antosiewicz
płk rez. dr n. med. Kazimierz Janicki
dr n. med. Krzysztof Kopociński
ppor. lek. Witold Bryl

Adres Redakcji:

Redakcja biuletynu WIL „Skalpel”: redakcjaskalpela@gmail.com
Spotkanie z przedstawicielem redakcji możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
Przesyłając listy do redakcji proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”

Za dostarczenie Skalpela do czytelników odpowiada Poczta Polska. Redakcja biuletynu Skalpel nie ponosi odpowiedzialności za pracę tej instytucji. Wszelkie reklamacje związane z kolportażem biuletynu należy składać do Poczty Polskiej.

Mapa dojazdu: