Informacje dla autorów

Szanowni Państwo,

„Skalpel” jest nie tylko pismem dla Was, ale w przeważającej części jest tworzony przez Was.
W 2023 roku planujemy edycję sześciu numerów biuletynu Skalpel. Od marca 2023 roku skalpel będzie wydawany jako dwumiesięcznik. Przedstawiamy terminy przesyłania materiałów do poszczególnych numerów oraz terminy wysyłki biuletynów do czytelników.

Lp.Nr „Skalpela”Termin nadsyłania materiałówTermin wysyłki do czytelników
1.2/20236 stycznia 2023 r.30 stycznia 2023 r.
2.3-4/20237 marca 2023 r.30 marca 2023 r.
3.5-6/20235 maja 2023 r.29 maja 2023 r.
4.7-8/20235 czerwca 2023 r.30 czerwca 2023 r.
5.9-10/20231 września 2023 r.29 września 2023 r.
6.11-12/20235 listopada 2023 r.30 listopada 2023 r.

Prosimy o przekazywanie materiałów do druku w wersji elektronicznej na adres: redakcjaskalpela@gmail.com

Czasami autor pyta ile stron (mając na myśli strony w wordzie lub innym edytorze)  należy napisać. Na tak postawione pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo zależy to od wielkości i rodzaju użytej czcionki, interlinii itp. Przy określaniu objętości tekstu operujemy liczbą znaków, nie stron.

Strona w „Skalpelu” zawiera ok. 4,5 tys. znaków (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych dostępnych na klawiaturze) ze spacjami; samego tekstu – bez rysunków, tabel itp

Jak sprawdzić liczbę znaków w dokumencie? W wordzie „nowym” (np. 2010) w górnym menu należy wybrać opcję „Recenzja” (przedostatnia pozycja), w pojawiającym się niżej podmenu – „Statystyka wyrazów” (czwarta pozycja od lewej) będziemy mieli podane  „Znaki (ze spacjami)”. Natomiast w wordzie „starszym”, np. 2003 – w menu „Narzędzia” wybieramy „Statystyka wyrazów” i sprawdzamy „Znaki (ze spacjami)”.

Jeśli zaznaczymy fragment tekstu to podane wartości dotyczą zaznaczonego tekstu, w przeciwnym wypadku – tekstu w całym dokumencie.

A więc ile tekstu należy napisać?

W zasadzie nie mamy ograniczeń, ale wydaje się nam, że tekst nie powinien przekraczać 3-4 strony w „Skalpelu”, czyli powiedzmy maksymalnie do 15 tys. znaków, dłuższy często staje się już nużący dla czytelnika. Ale… nikt nie będzie co do znaku autora rozliczał – interesujący tekst może być dłuższy. Czasami, ale rzadko skracamy  nadesłany tekst, czasami, jeśli jest bardzo długi, a wydaje się nam godny zamieszczenia – drukujemy w częściach, w kolejnych numerach.

Zdjęcia do druku muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi przy wymiarach takich, jakie będą drukowane – 1 szpalta w „Skalpelu” ma szerokość 5,2 cm; dwie – 11 cm, trzy – 16,5 cm. Przygotowując materiał graficzny na całą stronę należy pamiętać o uwzględnieniu tzw. spadów (po 3 mm z każdego boku), co oznacza, że zdjęcie na całą szerokość strony musi mieć 21,1 cm podstawy, a zdjęcie/grafika na całą stronę musi mieć wymiary 21,1 cm x 29,6 cm.
Zdjęcia wykonywane aparatem cyfrowym lub telefonem na ogół mają ustawioną wystarczająco wysoką rozdzielczość, przy skanowaniu należy uwzględnić powyższe uwagi.
Jeżeli nie mają Państwo zdjęć w formie elektronicznej, to podczas skanowania proszę zwrócić uwagę na odpowiednią rozdzielczość (na etapie skanowania). Można również przesłać zdjęcia do zeskanowania przez nas, redakcję, pocztą tradycyjna na adres:

Zdjęcia po zeskanowaniu odeślemy do nadawcy.
Uwaga! Zdjęcia wklejone do pliku wordowskiego nie nadają się do druku.

Proszę pamiętać o załączaniu podpisów do zdjęć oraz podaniu nazwisk autorów: tekstu i zdjęć.

Wysyłając materiały pocztą tradycyjną na adres:
02-625 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 15
proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”.

Bez podkreślenia „Wojskowa Izba Lekarska” może się zdarzyć, że list zostanie zwrócony do nadawcy.

Na zakończenia zdanie, które znajduje się na stronie redakcyjnej każdego „Skalpela”: „Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadsyłanych tekstach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów do redakcji, ogłoszeń i reklam
.

Z niecierpliwością i nadzieją czekamy na materiały od Was, członków WIL.