Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Informacje dla autorów

Szanowni Państwo,

„Skalpel” jest nie tylko pismem dla Was, ale w przeważającej części jest tworzony przez Was.
W 2024 roku planujemy edycję sześciu numerów biuletynu Skalpel, w trybie dwumiesięcznika. Przedstawiamy terminy przesyłania materiałów do poszczególnych numerów oraz terminy wysyłki biuletynów do czytelników – przypominamy, iż zgodnie z decyzją RL WIL, od bieżącego roku biuletyn jest wydawany w formie elektronicznej i trafi na skrzynki e-mailowe, które zostały przez Was zgłoszone do rejestru.

Lp.Nr „Skalpela”Termin nadsyłania materiałówTermin wysyłki do czytelników
1.1-2/202415 stycznia 2024 r.30 stycznia 2023 r.
2.3-4/202415 marca 2024 r.28 marca 20234 r.
3.5-6/202410 maja 2024 r.27 maja 2024 r.
4.7-8/202415 lipca 2024 r.29 lipca 2024 r.
5.9-10/202413 września 2024 r.30 września 2024 r.
6.11-12/202415 listopada 2024 r.2 grudnia 2024 r.

Prosimy o przekazywanie materiałów do druku w wersji elektronicznej na adres: redakcjaskalpela@gmail.com

Czasami autor pyta, ile stron (mając na myśli strony w wordzie lub innym edytorze)należy napisać. Na tak postawione pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo zależy to od wielkości i rodzaju użytej czcionki, interlinii itp. Przy określaniu objętości tekstu operujemy liczbą znaków, nie stron.

Strona w „Skalpelu” zawiera ok. 4,5 tys. znaków (liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych dostępnych na klawiaturze) ze spacjami; samego tekstu – bez rysunków, tabel itp

Jak sprawdzić liczbę znaków w dokumencie? W wordzie „nowym” (np. 2010) w górnym menu należy wybrać opcję „Recenzja” (przedostatnia pozycja), w pojawiającym się niżej podmenu – „Statystyka wyrazów” (czwarta pozycja od lewej) będziemy mieli podane  „Znaki (ze spacjami)”. Natomiast w wordzie „starszym”, np. 2003 – w menu „Narzędzia” wybieramy „Statystyka wyrazów” i sprawdzamy „Znaki (ze spacjami)”.

Jeśli zaznaczymy fragment tekstu to podane wartości dotyczą zaznaczonego tekstu, w przeciwnym wypadku – tekstu w całym dokumencie.

A więc ile tekstu należy napisać?

W zasadzie nie mamy ograniczeń, ale wydaje się nam, że tekst nie powinien przekraczać 3-4 strony w „Skalpelu”, czyli powiedzmy maksymalnie do 15 tys. znaków, dłuższy często staje się już nużący dla czytelnika. Ale… nikt nie będzie co do znaku autora rozliczał – interesujący tekst może być dłuższy. Czasami, ale rzadko skracamy  nadesłany tekst, czasami, jeśli jest bardzo długi, a wydaje się nam godny zamieszczenia – drukujemy w częściach, w kolejnych numerach.

Zdjęcia do druku muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi przy wymiarach takich, jakie będą drukowane – 1 szpalta w „Skalpelu” ma szerokość 5,2 cm; dwie – 11 cm, trzy – 16,5 cm. Przygotowując materiał graficzny na całą stronę należy pamiętać o uwzględnieniu tzw. spadów (po 3 mm z każdego boku), co oznacza, że zdjęcie na całą szerokość strony musi mieć 21,1 cm podstawy, a zdjęcie/grafika na całą stronę musi mieć wymiary 21,1 cm x 29,6 cm.
Zdjęcia wykonywane aparatem cyfrowym lub telefonem na ogół mają ustawioną wystarczająco wysoką rozdzielczość, przy skanowaniu należy uwzględnić powyższe uwagi.
Jeżeli nie mają Państwo zdjęć w formie elektronicznej, to podczas skanowania proszę zwrócić uwagę na odpowiednią rozdzielczość (na etapie skanowania). Można również przesłać zdjęcia do zeskanowania przez nas, redakcję, pocztą tradycyjna na adres:

Zdjęcia po zeskanowaniu odeślemy do nadawcy.
Uwaga! Zdjęcia wklejone do pliku wordowskiego nie nadają się do druku.

Proszę pamiętać o załączaniu podpisów do zdjęć oraz podaniu nazwisk autorów: tekstu i zdjęć.

Wysyłając materiały pocztą tradycyjną na adres:
02-625 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 15
proszę w adresie zaznaczyć:
Wojskowa Izba Lekarska
Redakcja „Skalpela”.

Bez podkreślenia „Wojskowa Izba Lekarska” może się zdarzyć, że list zostanie zwrócony do nadawcy.

Na zakończenia zdanie, które znajduje się na stronie redakcyjnej każdego „Skalpela”: „Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadsyłanych tekstach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów do redakcji, ogłoszeń i reklam
.

Z niecierpliwością i nadzieją czekamy na materiały od Was, członków WIL.