Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Okręgowy Zjazd Lekarzy – uchwały, stanowiska, apele

XLI ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2023

XL ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2022

XXXVIII ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2020

XXXVII ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2019

XXXVI ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2018

XXXV ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2017

XXXIV ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2016

XXXIII ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2015

XXXIII ZJAZD LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ – 2014