Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komisja ds. Rejestru Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich

Przewodniczący:

Roman Theus

Członkowie:

Adam Durma
Marzena Mokwa – Krupowies

Pracownicy biura obsługujący Komisję:

w zakresie rejestru lekarzy

Anna Mroczek
tel. 22 34 62 570

w zakresie prywatnych praktyk

Paulina Ciecierska
tel. 22 34 62 571