Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Inne wydarzenia

Wielki jubileusz polskich historyków medycyny (1924-2024)

Data publikacji:

W dniach 21-23 maja 2024 r. we Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Kongres Historii Medycyny połączony z XXVII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (PTHNM)

Reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Data publikacji:

W dniu 27.05.2024 roku w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego podpisano list intencyjny o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Zaproszenie do udziału w wolontariacie medycznym z Polską Misją Medyczną

Data publikacji:

Polska Misja Medyczna ma zaszczyt zaprosić lekarzy specjalizujących się w ginekologii do udziału w wolontariacie medycznym w Zambii.

I edycja Turnieju Tańca Towarzyskiego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Data publikacji:

Zapraszamy bardzo serdecznie na I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Jubileusz powstania Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Data publikacji:

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej jest

Wsparcie psychologiczne dla kadry medycznej

Data publikacji:

Ministerstwo Zdrowia realizuje „Program wsparcia psychologicznego

I edycja Turnieju Tańca Towarzyskiego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Data publikacji:

W imieniu organizatorów informujemy, że termin Turnieju

Komunikat SAWAM

Data publikacji:

Załaduj więcej artykułów