Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi


W dniu 27 maja 2024 roku w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego podpisano list intencyjny o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

List podpisali: wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wojewoda łódzka Dorota Ryl, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Radzisław Kordek