Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

„SKALPEL”

Wojskowa Izba Lekarska jest wydawcą Biuletynu WIL „Skalpel”.

Biuletyn zawiera aktualne informacje z życia naszej izby – sprawozdania z posiedzeń RL, ważniejsze uchwały, komunikaty i ogłoszenia komisji problemowych WIL. Zamieszczamy nadsyłane przez naszych czytelników teksty – sprawozdania z konferencji, spotkań absolwentów, życiorysy, wspomnienia, twórczość literacką naszych członków i wiele innych materiałów.

Biuletyn rozsyłany jest bezpłatnie do wszystkich członków WIL, do pozostałych izb lekarskich, niektórych bibliotek, itp.