„SKALPEL”

Wojskowa Izba Lekarska jest wydawcą Biuletynu WIL „Skalpel”.
Biuletyn zawiera aktualne informacje z życia naszej izby – sprawozdania z posiedzeń RL, ważniejsze uchwały, komunikaty i ogłoszenia komisji problemowych WIL. Zamieszczamy nadsyłane przez naszych czytelników teksty – sprawozdania z konferencji, spotkań absolwentów, życiorysy, wspomnienia, twórczość literacką naszych członków i wiele innych materiałów.
Biuletyn rozsyłany jest bezpłatnie do wszystkich członków WIL, do pozostałych izb lekarskich, niektórych bibliotek, itp.