Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

2009

Nr 6/2009

Data publikacji:

Nr 4 – 5/2009

Data publikacji:

Nr 3/2009

Data publikacji:

Nr 2/2009

Data publikacji:

Nr 1/2009

Data publikacji: