Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komunikaty samorządowe

WYNAGRODZENIA MŁODYCH LEKRZY WOJSKOWYCH

Data publikacji:

Odpowiedź Dyrektora Departamentu WSZ MON na pismo WIL

Politycy kłamią – plakat

Data publikacji:

OBWIESZCZENIA OKW WIL z dnia 18 marca 2022 r.

Data publikacji:

WYNIKI WYBORÓW

XL Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Data publikacji:

Materiały Zjazdowe dla delegatów

Załaduj więcej artykułów