Komunikaty samorządowe

Petycja do Prezydenta RP o zawetowanie “Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”

Data publikacji:

Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego znak WS.64.3.2023, l.dz. NIL 623/23

Data publikacji:

Politycy kłamią – plakat

Data publikacji:

Apel nr 2/22/P-IX Prezydium NRL do MZ o pilne zapewnienie dostępności leków opioidowych

Data publikacji:

Komunikat dot. podwyżki składki członkowskiej

Data publikacji:

„Zadaj pytanie” – akcja Komisji Etyki Lekarskiej NRL

Data publikacji:

OBWIESZCZENIA OKW WIL z dnia 18 marca 2022 r.

Data publikacji:

WYNIKI WYBORÓW

XL Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Data publikacji:

Materiały Zjazdowe dla delegatów

XL Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Lekarzy Delegatów 9 kadencji

Data publikacji:

Nekrolog – płk dr n. med. Kazimierz Cieślik

Data publikacji:

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Data publikacji:

KOMINIKAT KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY

Data publikacji:

Załaduj więcej artykułów