Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego znak WS.64.3.2023, l.dz. NIL 623/23