Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Pozostałe funkcje

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

Jakub Garbacki

Powołanie Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów WILUchwała nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu nakłada na okręgowe rady lekarskie obowiązek zorganizowania takiego systemu, w tym powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.
Na posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 października 2014 r. na stanowisko to został powołany por. lek. Jakub Garbacki (uchwała RL WIL z dnia 10 października 2014 r. nr 822/14/VII).

Kontakt z Pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów WIL:

e-mail: j.garbacki@hipokrates.org

Profil Pełnomocnika na facebookuhttps://www.facebook.com/zdrowieWIL

Aktualności
Poniżej zamieszczono projekt programu zdrowotnego dla lekarzy:

Podstawy prawne działania:
Uchwała nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom
Uchwała Nr 822 /14/VII RL WIL z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
Regulamin działania Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy WIL

Mediator WIL

Eugeniusz Dziuk

Rzecznik Prasowy RL WIL

Grzegorz Kade

Członek Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Andrzej Teplicki