Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Okręgowa Komisja Wyborcza WIL

Przewodniczący Komisji:

Marzena Mokwa – Krupowies

Członkowie:

Lesław Kolarz
Kornelia Młodzianowska
Katarzyna Plicht
Roman Theus

Kontakt z komisją:

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Zadania komisji:

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD LEKARZY WIL IX KADENCJI

ARCHIWUM