Okręgowa Komisja Wyborcza WIL

Przewodniczący Komisji:

Marzena Mokwa – Krupowies

Członkowie:

Lesław Kolarz
Kornelia Młodzianowska
Katarzyna Plicht
Roman Theus

Kontakt z komisją:

e-mail: wojsko@hipokrates.org

Zadania komisji:

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD LEKARZY WIL IX KADENCJI

ARCHIWUM