Apel nr 2/22/P-IX Prezydium NRL do MZ o pilne zapewnienie dostępności leków opioidowych