Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

WYNAGRODZENIA MŁODYCH LEKRZY WOJSKOWYCH

Odpowiedź Dyrektora Departamentu WSZ MON na pismo WIL skierowane do Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP dotyczące wynagradzania młodych lekarzy wojskowych, członków WIL.

Czytaj więcej…