Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zaproszenie do udziału w wolontariacie medycznym z Polską Misją Medyczną


Polska Misja Medyczna ma zaszczyt zaprosić lekarzy specjalizujących się w ginekologii do udziału w wolontariacie medycznym w Zambii.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, warunków uczestnictwa oraz formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo pod linkiem:
https://pmm.org.pl/dzialaj-z-nami/zostan-wolontariuszem-medycznym/