Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I edycja Turnieju Tańca Towarzyskiego dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się końcu terminu zgłoszenia udziału w I Turnieju Tańca Towarzyskiego Lekarzy organizowanym pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Wydarzenie odbędzie się 28 października 2023 roku w Krynicy Morskiej, w Hotelu Kahlberg oraz w sali turniejowej Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej.