Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

I edycja Turnieju Tańca Towarzyskiego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

W imieniu organizatorów informujemy, że termin Turnieju został przesunięty na kwiecień 2024 roku. Wszelkie zgłoszenia uczestnictwa oraz zapytania prosimy kierować na adresy e-mail: nborof@gmail.com lub oilel@oilgdansk.pl.