Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kongresie Kultury i Historii Lekarskiej w Opolu

Naczelna Rada Lekarska organizuje w Opolu Kongres Kultury i Historii Lekarskiej w dniach 8-10 września 2023 roku, podczas którego zaplanowano III Konferencję Historyczną oraz spotkanie członków komisji kultury okręgowych izb lekarskich.