Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komunikat SAWAM

Szanowni : Koleżanki i Koledzy, absolwenci Wojskowej Akademii Medycznej, późniejszych mutacji tej uczelni, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów WAM.

W czerwcu 2023 roku, po przerwie spowodowanej pandemią, odbył się kolejny Zjazd naszego Stowarzyszenia.  Jednym z elementów spotkania był wybór nowych władz oraz określenie planów dalszego działania  na najbliższy rok. W wyniku wyborów zostałem nowym prezesem Stowarzyszenia. Do moich obowiązków należy nie tylko reprezentacja naszego środowiska, co staram się wykonywać od dłuższego czasu, ale także organizacja dorocznego Zjazdu.

W 2024 roku spotkanie odbędzie się zwyczajowo już w okresie Bożego Ciała, w przyszłym roku będą to dni : 30 maja 02 czerwca. Miejsce obecnie nie jest jeszcze pewne, wstępne przymiarki były do hotelu Mistral w Gniewinie, ale to obecnie jeszcze nie jest takie pewne. W kolejnych latach lepsze będzie znalezienie lokalizacji w centrum  kraju ( względy praktyczne ), ale to od  2025 roku.

Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu wamowskim. Nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia, wystarczy tylko chcieć przyjechać na nasze spotkanie. Nie jest waży wiek uczestnika, numer kursu, rok ukończenia studiów ani tym bardziej stopień wojskowy. Liczy się chęć do podtrzymania więzi wamowskiej. Proponuję śledzić informacje w Skalpelach, stronie internetowej WIL a w niedługiej przyszłości także aktualnej strony internetowej SAWAM-u.         

W sprawach zjazdu oraz innych związanych ze Stowarzyszeniem proszę o kontakt pod adresem : sawam@op.pl, ew telefon 605 304 475

Jednocześnie proszę by zdeklarowani członkowie wpłacali składki za rok 2023. To nadal kwota 50 zł. Pieniądze ze składek służą do opłacenia bieżącej działalności a przede wszystkim są przeznaczone na zaliczkę podczas rezerwacji obiektu na zjazd w kolejnym roku.

Konto bankowe 35-1160-2202-0000-0000-5426-4108.

Janusz Gudajczyk, kurs 27

Prezes SAWAM