Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Jubileusz powstania Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej jest interdyscyplinarnym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem pracowników medycyny i techniki hiperbarycznej, nurków oraz osób zainteresowanych nurkowaniem i hiperbarią. W obszarze zainteresowania Towarzystwa są także problemy wojskowej medycyny morskiej,   zabezpieczenia medycznego i technicznego wykonywania zadań podwodnych w Siłach Zbrojnych RP. Towarzystwo zajmuje, się również problematyką szkolenia wyposażenia nurków i szeroko pojętej techniki związanej eksploracją świata podwodnego. Powstało ono 11 grudnia 1998 roku i prowadzi swoją działalność do chwili obecnej organizując coroczne konferencje naukowe, oraz wydając od 2024 roku kwartalnik Polish Hyperbaric Research zawierający artykuły naukowe na tematy związane z medycyną i technologią hiperbaryczną. Czasopismo wydawane jest również w języku angielskim i znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest publikacją 100-punktową. W bazie Index Copernicus pismo uzyskało 99,45 pkt (ICV 2019).

Na uroczystej Konferencji zorganizowanej z okazji XXV- lecia powstania Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej wśród wyróżnionych i uhonorowanych okolicznościowym dyplomem znalazła się także Wojskowa Izba Lekarska, która od lat wspiera inicjatywy Stowarzyszenia.

Gratulujemy jubileuszu, serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i życzymy dalszych owocnych lat pracy i rozwoju.

Rada Wojskowej Izby Lekarskiej
Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej