Praktyki Lekarskie

Podstawowe informacje dotyczące praktyk lekarskich

Opłaty dotyczące rejestracji praktyki

Profil Zaufany

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Regulamin organizacyjny praktyki

Komunikaty

Rejestracja praktyki drogą elektroniczną

Jak uzyskać zaświadczenie o posiadaniu praktyki

Obowiązek posiadania polisy OC

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Akty prawne

Pracownik biura WIL obsługujący komisję:

Bogusława Różycka
b.rozycka@hipokrates.org
tel. 22 621 04 93 wew. 175
fax. 22 621 04 93 wew. 195