Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Przypominamy! e-recepty od stycznia 2020 r.!

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami prawa (USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657) od stycznia 2020 roku w obiegu mogą pozostać tylko recepty w formie elektronicznej tzw. e-recepty (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie).
Więcej informacji na temat e-recept znajdziecie Państwo w załączonym zbiorze.

Na podstronie Centrum Systemów Informacyjnych Służby Zdrowia dedykowanej e-recepcie zamieszczone są pomocne informacje i dokumenty. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony.