Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komunikat o BDO („BDO” – Baza danych o odpadach )

Uprzejmie informujemy, że od 16 grudnia 2019 r. dotychczasowy rejestr BDO zmienia się w system BDO, czyli „Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO, będą za pomocą BDO prowadzić ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową.

Nowością, jaką aktualnie się wprowadza jest obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów on-line za pomocą rejestru BDO.

Jeżeli podmiot ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, musi zarejestrować się w rejestrze BDO, by uzyskać od marszałka województwa 9 cyfrowy numer rejestrowy. Wpisu do rejestru BDO dokonuje, bowiem Marszałek Województwa, właściwy ze względy na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, ewentualnie właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Numer rejestrowy BDO jest indywidualny i unikatowy, składa się z 9 cyfr arabskich. W dokumentach służących do ewidencji odpadów należy zawsze podawać wszystkie 9 cyfr.

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także: warsztaty samochodowe, firmy budowlane, jednostki badawcze, tartaki, zakłady fryzjerskie i inne nawet małe zakłady rzemieślnicze. Muszą je także posiadać: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, apteki, weterynarze.

Postępowanie z odpadami medycznymi normuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1975).

Powołane rozporządzenie określa m.in.: postępowanie przy gromadzeniu odpadów medycznych w pojemnikach lub workach w miejscach ich powstawania oraz ich magazynowania w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny; postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania; warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych itd.

Zainteresowani omawianymi zagadnieniami znajdą informacje bardziej szczegółowe w treści przytoczonego rozporządzenia ministra zdrowia lub w wielu artykułach o gospodarce odpadami dostępnych w Internecie pod hasłem np. „Zmiany w BDO”.