Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Składanie wniosków o przystąpienie do PES do 21 sierpnia

Poniżej zamieszczamy link do Komunikatu ws. przedłużenia okresu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-przedluzenia-okresu-skladania-wnioskow-do-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego