Składanie wniosków o przystąpienie do PES do 21 sierpnia

Poniżej zamieszczamy link do Komunikatu ws. przedłużenia okresu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-przedluzenia-okresu-skladania-wnioskow-do-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego