Stanowisko Prezesów OIL i Prezydium NRL

Poniżej zamieszczamy stanowisko prezesów oil i Prezydium NRL w sprawie podpisanej przez Prezydenta RP Andrzej Dudę ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).