Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko Prezesów OIL i Prezydium NRL

Poniżej zamieszczamy stanowisko prezesów oil i Prezydium NRL w sprawie podpisanej przez Prezydenta RP Andrzej Dudę ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).