Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Aktualizacja Ogólnych Wytycznych dot. sterylizacji


P.T. Przewodniczący Komisji Stomatologicznych OIL

Szanowni Państwo,

w imieniu Wiceprezesa NRL, Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL dr. Pawła Baruchy zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag – wraz z uzasadnieniem – dotyczących „Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia” (wydanie II z października 2017 r.). Wytyczne dostępne są do pobrania m.in. na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Państwa uwagi i komentarze, o których mowa powyżej, posłużą Komisji Stomatologicznej NRL do przygotowania urealnionych zapisów oraz ich przekazania do Zespołu Redakcyjnego „Ogólnych wytycznych” celem zaktualizowania wytycznych dotyczących dekontaminacji.

Na Państwa treści czekamy pod adresem mailowym malgorzata.andrejew@nil.org.pl do 19 lutego br.