WAŻNE! Sprzeciw samorządu lekarskiego

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w imieniu samorządu lekarskiego wystosował pismo do Prezydenta RP, w którym apeluje o wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej 4.0).
Znowelizowany przepis art. 37a kodeksu karnego jest niestety kolejną już próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Pełna treść listu dostępna jest na stronie NIL, pod adresem https://nil.org.pl/aktualnosci/4898-samorzad-lekarski-sprzeciwia-sie-zmianom-w-kodeksie-karnym