Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

e-recepty obowiązkowe od 8 stycznia

Poniżej prezentujemy pismo Ministerstwa Zdrowia do NIL i OIL dotyczące obowiązku wystawiania e-recept od 8 stycznia 2020 r.

W celu ułatwienia procesu rejestracyjnego, przekazujemy do stosownego wykorzystania poradniki opracowane przez NRL oraz CSIOZ: