Bezpłatne szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia organizowane przez
Ośrodek Kształcenia
Naczelnej Izby Lekarskiej

Ruszyły zapisy na 12 szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w siedzibie NIL w centrum szkoleniowo-konferencyjnym i 48 szkoleń online. Za udział w każdym z nich przyznawane są punkty edukacyjne.
Rejestracja prowadzona jest przez internet: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia 

Pod powyższym linkiem znajduje się zestawienie wydarzeń wraz ze wskazanymi nazwiskami prowadzących, terminem i przewidzianym czasem. Samorząd lekarski nie zamyka listy, będzie ona aktualizowana. Założeniem działalności Ośrodka Kształcenia NIL jest otwartość, reagowanie na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów oraz odpowiadanie na pojawiające się problemy i odnoszenie się do aktualnych, kluczowych dla środowiska lekarskiego tematów. – Izby lekarskie muszą kojarzyć się z aktywnością, różnorodnymi działaniami na rzecz lekarzy a nie głównie z administrowaniem czy obowiązkiem przynależności. Lekarz od samorządu powinien otrzymywać wsparcie, być czynnym uczestnikiem jego działań. Ciekawe, przydatne, praktyczne szkolenia to jeden z bardzo ważnych obszarów, któremu poświęcamy coraz więcej uwagi – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

We wszystkich sprawach związanych z organizacją szkoleń i udziałem w nich można kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia NIL:
szkolenia@nil.org.pl,

tel. 22 55 91 310.
ZAREJESTRUJ SIĘ