Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia organizowane przez
Ośrodek Kształcenia
Naczelnej Izby Lekarskiej

Ruszyły zapisy na 12 szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w siedzibie NIL w centrum szkoleniowo-konferencyjnym i 48 szkoleń online. Za udział w każdym z nich przyznawane są punkty edukacyjne.
Rejestracja prowadzona jest przez internet: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia 

Pod powyższym linkiem znajduje się zestawienie wydarzeń wraz ze wskazanymi nazwiskami prowadzących, terminem i przewidzianym czasem. Samorząd lekarski nie zamyka listy, będzie ona aktualizowana. Założeniem działalności Ośrodka Kształcenia NIL jest otwartość, reagowanie na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów oraz odpowiadanie na pojawiające się problemy i odnoszenie się do aktualnych, kluczowych dla środowiska lekarskiego tematów. – Izby lekarskie muszą kojarzyć się z aktywnością, różnorodnymi działaniami na rzecz lekarzy a nie głównie z administrowaniem czy obowiązkiem przynależności. Lekarz od samorządu powinien otrzymywać wsparcie, być czynnym uczestnikiem jego działań. Ciekawe, przydatne, praktyczne szkolenia to jeden z bardzo ważnych obszarów, któremu poświęcamy coraz więcej uwagi – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

We wszystkich sprawach związanych z organizacją szkoleń i udziałem w nich można kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia NIL:
szkolenia@nil.org.pl,

tel. 22 55 91 310.
ZAREJESTRUJ SIĘ