Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Informacja dot. śmierci płk. w st. spocz. emerytowanego profesora dr hab. n. med. Telesfora Piecucha

Szanowni Państwo, 

z przykrością informuję, że w dniu 9 marca 2022 roku o godzinie 15.35 zmarł mój ojciec, płk. w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Telesfor Piecuch. 

Był on wieloletnim Kierownikiem Kliniki Chirurgicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, Głównym Chirurgiem Śląskiego Okręgu Wojskowego, członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, weteranem Wojska Polskiego i uczestnikiem Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie, a także członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich od 1957, w tym członkiem zarządu przez dwie kadencje oraz członkiem Sekcji Torakochirurgicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 marca 2022 roku o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym Psie Pole.