Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

Na XXXVII Zjeździe Lekarzy WIL w dniu 29 marca 2019 r. podjęta została nowa uchwala w sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów upoważnionych do prowadzenia tego kształcenia. 
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem uchwały, który wraz z załącznikami opublikowany jest pod poniższym linkiem