Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Odwołana została 14. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wojskowych Lekarzy Dentystów – Jurata 2020

Ze względu na sytuację epidemiologiczną XIV Konferencja Lekarzy Dentystów Wojskowych, planowana w dniach 5-7 czerwca 2020 r. w Juracie, zostaje odwołana.

Komisja stomatologiczna WIL