Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

16. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA WOJSKOWYCH LEKARZY DENTYSTÓW JURATA 11-14.05.2023

Komisja Stomatologiczna Wojskowej Izby Lekarskiej zaprasza na 16. KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ WOJSKOWYCH LEKARZY DENTYSTÓW, która odbędzie się w terminie 11-14 maja 2023 r. w Juracie. Zapisy i informacje na stronie…